Schermafbeelding_2015-03-10_om_11.55.06.jpg SAMENSTELLING KLANKBORDGROEP

 

Bestuur

 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Gerard Elkhuizen (Voorzitter) info@klankbordgroepoudalblas.nl

Wendy Biemond (secretariaat)

Angelique Struik (notulist)

Jilles Stam 

Gert Penning

Barry Jumelet

Teus Gelderblom

Kirsten Molenaar (verbinder)

photo

 

 

 

 

De vergaderingen worden gehouden in MFA De Beemd, Beemdweg 9 te Oud-Alblas en beginnen om 20.00 uur. 

De klankbordgroep neemt gezamenlijk de agendapunten door, bespreekt verbeterpunten, voert actiepunten in en verwijdert afgeronde zaken. Er wordt dan ook meteen gekeken naar oplossingen voor de actiepunten.

 

Indien een inwoner van Oud-Alblas een vergadering van de klankbordgroep wil bijwonen is hij/zij van harte welkom. Graag aanmelden via info@klankbordgroepoudalblas.nl of via de facebook site.

 

Wijkschouw

De klankbordgroep maakt met een aantal leden en een afvaardiging van de gemeente Molenwaard eens per jaar een rondje door het dorp om bepaalde zaken te bekijken. Ook kunnen er zaken of kernpunten zijn die extra aandacht nodig hebben. Met deze rondgang door het dorp worden bepaalde problemen onder de loep genomen en onder de aandacht van de gemeente Molenwaard gebracht.

 

Deze wijkschouw start vauit MFA De Beemd en begint om 19.00 uur.